Interim

  • begeleiding bij visie- en strategieontwikkeling
  • advies en ondersteuning bij procesmanagement
  • teamontwikkeling
  • persoonlijke coaching

Veranderen is als ieder ander project. Het heeft een manager nodig. Als directie en management bent u vaak te veel tijd kwijt met de dagelijkse praktijk om daarnaast nog voldoende tijd te kunnen besteden aan de verandering en wat dat met mensen doet. Het is waardevol om een klankbord te hebben met een helikopterview en de blik van buiten. Iemand die het speelveld blijft overzien en de verbinding maakt waar zaken uit elkaar drijven.

Een verandermanager brengt focus aan, creëert alignment, structureert processen, vertaalt de boodschap, vergroot de samenwerking en proactiviteit, neemt weerstand weg en koppelt verbeterkansen terug.

Veranderen is een continu proces net zolang tot veranderen meebewegen wordt.