Home

Werken aan hoe je samenwerkt


In het algemeen geldt hoe groter de verandering des te belangrijker het wordt om aandacht te besteden aan het versterken van leiderschap en het verbeteren van samenwerking en communicatie.

Veranderen is mensenwerk

Waar nog geen richting is, is duidelijkheid nodig over hoe daarmee om te gaan. Waar geen regels zijn, is een leider nodig om tot consensus te komen. Waar het doel en de taken nog niet helder zijn, is een proactieve houding nodig om niet te doen wat jou gevraagd wordt, maar te doen wat er moet gebeuren. Veranderen gaat voor 80% over het wijzigen van gedrag.

Sterk leiderschap

In tijden van verandering hebben we mensen nodig die in staat zijn om boven de materie te staan en mensen te overtuigen van iets wat nu nog niet zichtbaar is. Sterk leiderschap gaat over visie en moed. Visie om te zien wat er nu nog niet bestaat. Moed om jouw mensen ervan te overtuigen om die kant op te gaan.

De brug slaan

Zodra een organisatie in beweging komt, verdwijnen de bestaande procedures naar de achtergrond simpelweg omdat ze in steeds mindere mate van toepassing zijn. Taken en rollen zijn nog toegespitst op de oude situatie, terwijl de nieuwe situatie al een andere inzet vraagt. Er gaan gaten vallen en deze kunnen alleen maar worden overbrugd door goed samen te werken en helder te communiceren.